כתבות עיתונות וטלויזיה אודות סוגיית ים המלח ומעבר הגבול המטופלות במכון

שער נשיונל ג'יאוגרפיק 12-2018
שער נשיונל ג'יאוגרפיק 12-2018
ויינט 10.6.18
ויינט 10.6.18
ויינט 10.6.18
ויינט 10.6.18
ויינט 10.6.18
ויינט 10.6.18
הארץ 30.11.18
הארץ 30.11.18
הארץ 30.11.18
הארץ 30.11.18
נשיונל ג'יאוגרפיק 12-18
נשיונל ג'יאוגרפיק 12-18
נשיונל ג'יאוגרפיק 12-18
נשיונל ג'יאוגרפיק 12-18
נשיונל ג'יאוגרפיק 12-18
נשיונל ג'יאוגרפיק 12-18